Западна епархия на Арменската апостолическа църква в Америка: КОМИТЕТ ЗА СЪЖИВЯВАНЕ НА АРМЕНСКИЯ ЕЗИК

Spread the love

5.12.2017, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – Комитетът за съживяване на арменския език (Armenian Language Revitalization Committee – ALRC) е създаден по инициатива и под егидата на Западна епархия на Арменската апостолическа църква в Америка.

ALRC се формира въз основа на опасенията, че арменският език не се употребява редовно в ежедневния живот на по-младото ни поколение. Съответно, първоначалното усилие на ALRC бе да се създаде генерален план за насърчаване на младите да говорят арменски в ежедневието си. Ето какво бе обобщено от неотдавна предприетите дейности, както и бъдещ план за действие.

В първата фаза на проекта Комитетът проучи и оцени причините за намаляване използването на арменския език сред по-младите поколения. ALRC анализира най-добрите практики на живия език, както и специфичните мулти-характеристики на Диаспората. Въз основа на тези констатации, бе открита основната причина, изследвана и анализирана професионално.

Комитетът счита, че арменският език е и ще остане жив език. ALRC не прави разлика между източния и западен арменски и / или различни диалекти, знаейки, че първоначалното условие за неговото съществуване и продължаване е неговото използване. Ето защо Комитетът си е поставил за цел да планира и насърчава дейностите и програмите и да осигури използването на арменския език в Диаспората. Друга движеща сила при формулирането на тези планове е фактът, че говоренето на арменски, освен че е желателно или цел, трябва да се превърне в ежедневна грижа и да бъде включено в дейностите и плановете на организациите на Арменската диаспора, както и на отделните хора. Основните усилия на Комитета са насочени именно към засилване на дейностите за преодоляване на тази основна загриженост с претеглени статистически и измерими резултати.

След значителни изследвания и анализи беше разработен стратегически план, който включва краткосрочни и дългосрочни цели в различни области с многостранни цели. Сътрудничеството с всички ресурси на арменската общност са необходими за успешното изпълнение на тези планове, тъй като решенията не могат да бъдат реализирани в рамките на определена област, която стои сама или изолирана. Комитетът ще положи необходимите усилия за привличане и включване на всички тези ресурси, като отбелязва, че е от жизненоважно значение да се използват всички налични технологични средства и ресурси в интернет.

Комитетът на ALRC ще се свърже и ще потърси съдействието от всички, които се занимават с укрепване на майчиния език като жив език, особено в Диаспората, а не само да счита, че тази мисия е лозунг или мото. Комитетът ще се свърже с всички училища, организации и академични групи в общността, ще потърси тяхното сътрудничество и подкрепа.
Изследванията и анализите ще продължат, успоредно с изпълнението на планираните дейности, с открит подход към включването на нови идеи и резултати от най-добрите практики за усъвършенстване и разширяване на тези планове.

Комитетът ще представи в близко бъдеще подробности за програмите, както и за предстоящите събития.
Редактирано от редакцията на вестник „Парекордзагани Цайн“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *