ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ: Пещерата Азох (Снимки)

Spread the love

15.03.2019, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – Арменски историци още от антично време често12804811_1751914975030778_4117533550872380528_n споменават пещерата Азох. Тя се намира между селата Азох и Драхтик в района Хадрут на Арцах (Карабах) и  представлява едно от най-старите населени места от каменната ера в Кавказ. По време на монголо-татарските нашествия, владетелите на Амарас са Снимка на Nerses Ketikian.скрили тук богатствата на Арцах.

Дълго време пещерата е обвита в мистерия и едва около 1960 г. археолозите започват изследването й. Този древен паметник  има входове и изходи от лабиринтообразни зали. Най-голямата зала е разположена върху 3000 кв.м. Стените на огромната кръгла зала имат странна повърхност, сякаш на тях са залепени змии. При силно осветяване природните орнаменти така сияят, сякаш се намираш в прекрасен дворец. На чудотворния дворец особена привлекателност придават огромните сталактити и сталагмити, представляващи ледени висулки.

Тук, в пласта от епохата на ашелската култура, за първи път са намерени останки на изкопаеми от природния и животинския свят, следи на древно изкуство и каменни инструменти, които датират отпреди 700 000 год.

От тази зала тръгват коридори в различни посоки. Източният свързва голямата зала с друга. Този коридор е „благоустроен”, усеща се въздействието на човешката намеса. След няколко метра започва третата зала. Украсени със сталактити, високи арки разделят стаята на няколко части. Подът е неравен, на места са образувани водоеми. Тук-там се отварят вертикални отвори, издигат се сталагмити с остри върхове, а в стените се отварят сложни отвори и стълбища. Тук са намерени различни глинени изделия, дялани камъни и стотици животински кости. Оказва се, че първите обитатели на пещерата са се хранели много разнообразно. Сред остатъците от храната учените са намерили останки от видове животни, които отдавна са изчезнали.

За разлика от други зали, подът на следващата четвърта зала е плосък и достатъчно сух, тъй като подземните води не стигат дотук. Залата има само един вход и по-ясно се виждат следите на човешкия труд. Много е вероятно тази зала да е послужила като тайник или своеобразно хранилище. Оттук коридорът се отклонява на югоизток и излиза към южния вход на пещерата.

До входа, на 7 метра дълбочина, археолозите са открили част от горната челюст на неандерталец от мустерския период. Със своята структура и с подредбата на зъбите тя чувствително се различава от челюстта на съвременния човек. Подробното изследване е показало, че по челюстта са се запазили останки от мъдрец и два други зъба. Откриването на челюстта на първия обитател на пещерата Азох има голямо значение. Дотогава останки на неандерталец са открити на четири места в света: в Сиди Абдурахман (Мароко), Щайнхайм (Германия), Спанокомб (Англия) и Седия дел Диаболо. Намерената челюст на неандерталец в района Хадрут на Арцах в научната литература е регистрирана под номер 5.

Пещерата Азох има първостепенно значение не само от гледна точка на възстановяването на анатомичния облик на неандерталеца, а и потвърждава мнението за това, че територията на Армения влиза в антропогенезиса и в района на ранното заселване на човека.

Освен представените четири зали, впоследствие са открити още две. Дължината на „пътеките”, минаващи през мистериозната пещера, по непълни данни надхвърля 300 метра. В пещерата са намерени над 20 000 кости от 43 различни животни, около 6 000 каменни инструмента и други предмети, както и следи от средновековни постройки.

Разбира се, засега не всички тайни са разкрити. Пещерата Азох, този праисторически парк, който съществува от много хиляди години, периодично се изследва и поднася нови изненади на учените.

Превод: Нерсес Кетикян

Редактирано от “Парекордзагани Цайн”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *