ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ: Езическият храм „Гарни” – Храмът на бога на слънцето Митра

Spread the love

09.09.2019, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – На югоизток от Ереван, на територията на район Абовян, над дефилето на река Азат, се намира едноименната крепост.

Колите, тръгващи към Гарни, обикновено правят кратка спирка на висок хълм, върху който е издигната каменна арка на извора-паметник на поета Йехише Чаренц. Огромната долина на Арарат със снежните върхове, искрящи в сините височини, е ясно видима от тук. Думите на поета са издълбани на стената на паметника:

Снимка на Geographic Index Armenia.“Като труден път за славата

обичам моята планина Масис!”

Има пешеходна пътека до крепостта Гарни, като се започне от парка Комсомол (близо 20 км). По този начин, в зависимост от степента на подготвеност и обучение на туристическите групи, трябва да спрете избора на конкретен вариант на маршрут.

Вид на ущелье реки АзатКрепостта се намира до село Гарни, разположено на плато сред земеделски ниви, овощни градини и лозя. Разнообразното стопанство на артела се механизира въз основа на електричеството, получено от селската водноелектрическа централа. Ð ÐµÐ·ÑƒÐ»Ñ‚ат с изображение за արահետ Õ¤Õ¥ÕºÕ« Õ£Õ¡Õ¼Õ¶Õ«Извита пътека води през градини към триъгълен скалист нос, рязко стърчащ в дефилето на Азат. Вече отдалеч под сенчестите корони на дървета се виждат очертанията на каменни стени, направени от огромни базалтови блокове. Това са останките на древната крепост Гарни.

Резултат с изображение за ամրոց Õ£Õ¡Õ¼Õ¶Õ«Крепостта има формата на неправилен триъгълник, с остър край, обърнат към дефилето. В северната част на носа, в непосредствена близост до платото, под вековната алувиална земна маса бяха разкрити масивни стени с 14 мощни правоъгълни кули. От юг и югоизток крепостта е защитена от отвесни скали с височина 80-100 метра, надвиснали над реката.

Резултат с изображение за ամրոց Õ£Õ¡Õ¼Õ¶Õ«Разкопките, които се провеждат тук систематично от 1949 г. от археологическата експедиция на Националната Академия на Науките на Армения, дадоха интересен материал. Установено е, че околностите на сегашното село Гарни, благодарение на плодотворността на местните земи, изобилието на вода и природна сигурност, са били обитавани от древни времена.

Резултат с изображение за ամրոց Õ£Õ¡Õ¼Õ¶Õ«Останките на циклопската крепост от бронзовата епоха са открити в основата на стената. След това следва по-късната зидария (от първата половина на III в. Пр.Хр.) от чисто изсечени базалтови блокове с тегло до 6 тона, без да се използва варов разтвор. Тежките плочи се закрепват заедно с железни скоби, пълни с олово. Горният ред на стената се състои от същата зидария и принадлежи към І в. Сл. Хр.

Резултат с изображение за ամրոց Õ£Õ¡Õ¼Õ¶Õ«На хълма, заобиколен от лозя, се издигат останките на езически храм (І век). Езическият храм Гарни е единственият паметник от елинистическата епоха в Армения. Храмът, посветен на бога на слънцето Митра, е построен през втората половина на І в. от цар Търдат I.

Резултат с изображение за Õ£Õ¡Õ¼Õ¶Õ«Храмът се срива през 1679 г. поради земетресение, но е възстановен през 1970 г., като се използват фрагментите, които са оставени на мястото си, а изчезналите са направени отново. Храмът е изграден от базалт. На подиума са издигнати стената на основната сграда и 24 колони на портика. Широко стълбище води до главния вход.

Резултат с изображение за Õ£Õ¡Õ¼Õ¶Õ«Подробности за сградата: базалтови колони, корнизи, капители, украсени с добре запазена дърворезба, изобразяваща лози, нар, плодове и други елементи от древния арменски орнамент.

Резултат с изображение за Õ£Õ¡Õ¼Õ¶Õ« Õ¡Õ¦Õ¡Õ¿Зад храма мястото се стеснява и рязко се откъсва до реката. Оттук, от 100-метрова височина, се открива прекрасна гледка към дефилето на река Азат, към която вдясно отляво се издигат розови скални шпори на веригата Гехама.

Резултат с изображение за Õ£Õ¡Õ¼Õ¶Õ« Õ¿Õ¡Õ³Õ¡Ö€В близост до храма бяха открити останките на големи структури. В една от тях при почистване на малка стая през 1953 г. е открит мозаечен под с размери 2,9 х 2,9 метра, който е уникален паметник на древната арменска култура.

Ръководителят на археологическата експедиция Б. Аракелян прави следния доклад за тази забележителна находка: „Мозайката е положена върху варов разтвор от най-малките скъпоценни камъни. На светлозеления фон на морето с голямо умение, с невероятно фини преходи на тонове (използвани камъни от 15 нюанса), са изобразени божества, митологични създания … ”

Надписът, направен на гръцки език, е запазен върху мозайката.

Превод от арменски: Нерсес Кетикян

Редактирано: Варта Берберян-Гарабедян

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *