Единадесетимата „Саркисян” от Армения

Spread the love

05.03.2018, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – Фамилното име на четвъртия президент на Армения, избран от Народното събрание на 2 март, е Саркисян, което се изписва различно от Саргсян (и двете се произнасят Саргсян на арменски). Това фамилно име е едно от най-популярните в политическия елит на страната. В различните периоди от историята на независима Армения, много държавни фигури, заемащи висши държавни постове, носят въпросното фамилно име. Ето и днес единайсетте най-високопоставени Саргсян в Армения.

Серж Саргсян, третият и настоящ президент, вероятно бъдещ министър-председател на страната
Армен Саргсян, четвъртият избран президент
Виген Саргсян, Министър на отбраната
Тигран Саргсян, Председател на Съвета на Евроазиатската икономическа комисия, бивш министър-председател на Армения
Нарек Саргсян, Председател на Държавния комитет за градско развитие, бивш министър на градското развитие и главен архитект на Ереван
Арктак Саргсян, депутат от управляващата Републиканска партия на Армения (RPA), бизнесмен, собственик на веригата супермаркети SAS
Луиза Саргсян, депутат от блока Царукян
Роберт Саргсян, депутат от РПА, зет на кмета на Ереван – Тарон Маргарян
Алик Саргсян, депутат от РПА, бивш началник на полицията
Авет Саргсян, депутат от РПА, син на бившия кмет на град Сисиан – Лавент Саргсян и брат на сегашния кмет Артур Саргсян
Арам Саргсян, депутат от блока „Йелк”, по-малък брат на покойния министър на отбраната Вазен Саргсян (представител на политическия, но не и управляващия елит) .

Редактирано от редакцията на вестник „Парекордзагани Цайн“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *