ДУХОВНО ЗНАНИЕ: Какво представлява Кръщението в Арменската апостолическа света църква?

Spread the love

Свързано изображение

09.01.2017, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – Арменската апостолическа света църква има седем тайнства. Те са: Кръщение, Покаяние, Миропомазание (Печат), Причастие, Бракосъчетание, Обред за Ръкополагане и Обред за Болни.

12804811_1751914975030778_4117533550872380528_nПреди да започне Светото Тайнство на Кръщението, кръщелникът и участниците трябва в началото да се покаят, което, както вече споменахме, е едно от седемте тайнства. Трябва да отбележим, че тайнствата на Покаянието и Миропомазанието, които се извършват по време на Кръщението, са различни тайнства, но светите отци на нашата Църква в Обредната Книга (Машдоц) са установили един цял обред за Кръщение.

Покаянието означава разкайване за извършените престъпления, изчистване от греха. Покаянието е тайнството на правдата и чистотата, чрез което човек изповядвайки се искрено, чрез разкаяние, получава опрощаване на греховете. След покаянието се извършва святото тайнство на Кръщението. То е едно от най-важните тайнства в нашия живот и бе установено от нашия Господ Иисус Христос и Той Самият стана първия пример. Иисус Христос се покръсти в река Йордан и благослови водата, а в отговора си на Никодим той ни предаде, че ако не се родим от вода и от Дух, не можем да влезнем в Божието царство (Йоан 3:5). Така водата веднъж стана средствo за наказание, когато чрез потопа премахна живота, а втори път, чрез Исус Христос, се превърна в знак на новия живот.

Чрез кръщението човек се преражда, пречиства и се освобождава от адамовия грях, първичния грях, който бе наследил от прародителите си – Адам и Ева. Сам Бог реши да подаде на човечеството ръка за спасение и пращайки Единородния си Син, освободи човека от адамовия грях. Иисус, чрез въплъщението си, чрез изкупителната си смърт, възкресение и светото тайнство на кръщението освободи човека от адамовия грях. И Иисус каза: „Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден.” (Марк 16:16).

Веднага след тайнството на Кръщението последва тайнството Миропомазание.

Тайнството Миропомазание, което се извършва по време на Кръщението, се счита за довършване на Светото Кръщение. По време на Миропомазанието, кръщелникът получава дарбите на Светия Дух, т.е. това тайнство е своеобразно Слизане на Светия Дух за всеки, който се кръщава. Чрез Кръщението кръщелникът се прочиства от греховете и отново се ражда от Водата, влиза в нов живот, а Миропомазанието подсилва духа и духовния живот. Миропомазание в живота на човека се извършва само веднъж. Апостол Петър казва: „Покайте се, и всеки от вас да се кръсти в името на Иисуса Христа, за прошка на греховете; и ще приемете дара на Светаго Духа.” (Деяние на Апостолите 2:38).

Миропомазанието дава на кръщелника духовни дарби, същевременно му служи като духовна храна. За физическото израстване на всяко дете е нужна и материална храна. Така е и за „новородения” християнин, който се нуждае от храна за духовното си израстване, която Бог дарява чрез Миропомазанието. Миропомазанието е печата на Светия Дух върху кръщелника. По тази причина много често кръщението (մկրտութիւն – мъгърдутюн) наричаме и „Запечатване” (կնունք – гънунк).

Както другите тайнства, така и Миропомазанието и Светото Миро имат Божествен произход. Господ Бог е открил на Мойсей, на планинатa Синай, съдържанието, както и начина за приготвянето и прилагането на Мирото и го е наричал „Святост” (Изход 30:22, 25-30, 32). По време на апостолите тайнството Миропомазание се е извършвало по съвсем друг начин. Веднага след Кръщението апостолите полагаха ръка върху кръщелника, за да получи Светия Дух (ДА 8:14-17, 2 Коринтяни 1:21-22). Но днес дарбите на Светия Дух еднозначно получаваме чрез Светото Миро, с което се помазват 13 части от тялото на кръщелника (челото, очите, ушите, ноздрите, устата, ръцете, сърцето, тила и краката) и се предават дарбите на Светия Дух.

Човекът, който се кръщава и е миропомазан, завинаги става член на Христовата Църква. Арменската апостолическа света църква е част от Всемирната Христова Църква, следователно, ако някой е кръстен и миропомазан в Арменската апостолическа света църква, означава, че е член на Арменската църква и е длъжен поне чрез своите молитви да подкрепи на нашата Църква.

Отец Храчя Гьозалян

Духовен пастир на ААСЦ “Св. Саркис” – Варна

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *