ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ЗАПАДНА АРМЕНИЯ ПРЕДИ ГЕНОЦИДА НАД АРМЕНЦИТЕ В ОСМАНСКА ТУРЦИЯ (Снимки)

Spread the love

25.07.2019, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – През XIX век, особено с установяването на Националната конституция, западните арменци започнаха да подреждат и да развиват вътрешнонационалния си живот, въпреки пречките. Известно е, че в Османската империя много трудно са били издавани разрешителни за построяване на образователни и културни институции, сред които и детски градини.

Първата арменска детска градина в Османската империя е основана през 1888-1889 год. в село Гатъ (квартал в Константинопол), по инициатива на учителката Каяне Матакян, която е пристигнала в империята от Източна Армения. Скоро, благодарение на нейните упорити усилия, много подобни институции бяха основани, както в Константинопол, така и в редица области на Османската империя, с преобладаващо арменско население.

От XX век, в областните центрове на Западна Армения, по-късно и в селата, към местните арменски училища са действали и детски градини, които са били посещавани от деца между 5 и 7 годишна възраст и от двата пола. Най-добрият пример е град Харберд, където в началото на XX век към всички квартални училища са действали и детски градини като неотлъчна част от образователната система.

През този период най добрите учителки от арменските детски градини са награждавани с грамоти от Арменския Национален Образователен съвет.

Провъзгласяването на Конституцията през 1908 год. предизвиква сред западните арменци огромно въодушевление, превръщайки развитието на образователната система в своеобразно движение и създава повече възможности за разпространяване на подобни учреждения. В това дело голяма подкрепа са оказали културно-образователните сдружения, които са били създадени от по-прогресивните младежи. Главната цел на тези сдружения е била да открият нови детски градини и училища, както и да разпространяват в провинцията образованието и просвещението. Сред тези сдружения са били: „Андзнъвер Ънкерутюн” в Константинопол, „Сенекеримян” в Себастия, „Съмбатян йев Хогесер” в Харберд, „Андзнъвер” в Хусейник, „Усумнасирац йев Азгасирац” в Мезре, „Варданян”, „Араратян Къртакан” и „Дъпроцасирац Аревелян” в Чъмъшкацаг, „Арцънян”, „Усумнасирац”, „Ънтерцасирац” и „Сисакан” в Ерзърум, „Усумнасирац” в Бурса и много други сдружения. В това дело, огромна подкрепа са оказали чуждестранните мисионери в Турция, които са открили детски градини, училища и алтернативни учебни заведения към мисиите си.

Въпреки че не е запазена отделна статистика за арменските детски градини в Османската империя, но от данните, с които се разполага за училищата, може да се каже, че арменските детски градини в империята преди геноцида са били около 100 на брой.

Превод от арменски: Нерсес Кетикян

Редактирано: в-к “ПАРЕКОРДЗАГАНИ ЦАЙН”

Детска градина "Сурп Агоп" в Харберд, 1900-те г.

Детска градина “Сурп Агоп” в Харберд, 1900-те г.

Детска градина във Феке, 1912 г.

 

Детската градина към училището “Ховнанян” в Родосто, 1896 г.

Детска градина “Сурп Хрешдагабед” в Адабазар, 1900-те г.

Детска градина “Сурп Хрешдагабед” в Адабазар, 1912 г.

Детска градина “Гъртасер” в Смирна, 1905 г.

Детска градина “Караташ” в Смирна, 1900-те г.

Детска градина “Еотемиш” в Смирна, 1920 г.

Детска градина към организацията “Азганъвер” в Талас, 1900-те г.

Детска градина в Евдокия (Токат), 1912 г.

Детска градина в квартал “Горен” в Талас, 1914 г.

Детска градина в Амасия, 1904 г.

Детска градина в Амасия, 1910 г.

Детска градина в Амасия, 1912 г.

Детска градина в Бардизак, 1895 г.

Детска градина към Колеж “Ефрат” в Харберд, 1900-те г.

Детска градина в Харберд, 1900-те г.

Детска градина в Йозхат, 1900-те г.

Децата от последната група в детската градина в Бандирма, 1915 г. От всички оцелели само момичето в снимката (Елиз Агопян) и учителката. (г-жа Забел)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *