ДЕКЛАРАЦИЯ НА AGBU ЗА ДЕМОНСТРАЦИИТЕ В АРМЕНИЯ

Spread the love

23.04.2018 г. ГАНТЕХ АРАРАТЯН – AGBU (“Парекордзаган”), както всички арменци по света, следи текущите събития и демонстрации в Армения. Диаспората наблюдава тези събития с дълбока загриженост. Подкрепяме правото на гражданите за свобода на словото и мирно събрание. Тези ценности са ядрото ​​на демокрацията и на изграждането на демократични нации. Макар да е тревожно да видим ескалиране на недоволство, ние сме окуражени от степента на ангажираност, особено сред по-младите граждани на нацията.

Армения е в процес на преминаване от президентска към парламентарна република, система, която има за цел да даде на гражданите на Армения по-голяма възможност да участват в процеса на вземане на решения в тяхната страна. Предвид значителните вътрешни и външни предизвикателства, пред които е изправена Армения, AGBU призовава заинтересованите страни да се ангажират със смислен диалог, за да обсъдят открито проблемите, които засягат всички арменци и да работят конструктивно за разработването на решения. Само чрез съвместна работа ще преодолеем тези предизвикателства, пред които е изправена нашата страна.

Основана през 1906 г., AGBU (www.agbu.org) е най-голямата неправителствена арменска организация в света. Със седалище в Ню Йорк, AGBU съхранява и популяризира арменската идентичност и наследство чрез образователни, културни и хуманитарни програми, като годишно се докосва живота на около 500 000 арменци по целия свят.

Редактирано от редакцията на вестник „Парекордзагани Цайн“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *