ДЕЙНОСТТА НА AGBU (Парекордзаган) В РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ ПРЕЗ 1990-ТЕ ГОДИНИ

Spread the love

25.07.2019, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – След началото на Карабахското движение през 1988 год., много арменски организации и личности, пред които вратите на Отечеството бяха затворени, видяха възможност отново да бъдат до сънародниците си и да допринесат за създаването на една силна и велика Армения. Много арменски организации започнаха да развиват дейност в отечеството. Присъствието на арменската диаспора в живота на Армения основно се засили след унищожителното земетресение на 7-ми декември 1988 год., когато арменците от целия свят подадоха ръка на майка Армения.

Представяме Ви статията на доктор по историческите науки Кънарик Р. Петросян „Дейността на AGBU (Арменски Благотворителен Всеобщ Съюз – „Парекордзаган”) в Република Армения през 1990-те год.”, публикувана в списанието на Националната Академия на Науките „Вестител на обществени науки”.

Резултат с изображение за Õ¡Õ¦Õ£Õ¡ÕµÕ«Õ¶ զարթոնքСлед като извоюва независимостта си, Армения застана пред доста сериозни проблеми, които бяха свързани преди всичко с последиците от унищожителното земетресение през 1988 год. и Карабахската война. Армения, която се оказа в блокада, откъсната от външния свят, изживяваше трудни дни. Новосъздадената страна трябваше да измине дълъг път, за да се възстанови. В това положение, повече от всякога Отечеството се нуждаеше от сънародниците си в чужбина. По време на съветската власт почти всички организации от диаспората бяха лишени от възможността по някакъв начин да участват в живота на Отечеството. Новосъздадената Република Армения даде нов стимул за развитието и процъфтяването на отношенията между Отечеството и диаспората. Много отделни личности, филантропи, бизнесмени, организации и съюзи от арменската диаспора направиха всичко възможно през 1990-те год. да помогнат на Отечеството да излезе от икономическата криза. За целта много арменци от диаспората лично посетиха Армения и започнаха да развиват социално-икономическа дейност: раздаваха хуманитарни помощи, направиха инвестиции като построиха строителни обекти, особено в зоната на бедствието. В тази насока основна дейност разви AGBU. Тя бе единствената забранена от съветската власт арменска организация, която за определено време продължи дейността си в Съветска Армения. AGBU бе една от първите арменски организации, която след извоюваната независимост възстанови успешно дейността си в Отечеството, включвайки се не само в културната, но и в икономическата сфера.

Една от програмите на AGBU – за стимулиране културния живот в страната  започна с откриване на Американски университет в Гюмри (бившия Ленинакан), отговарящ на всички международни критерии. Но унищоженият от земетресението град Гюмри не бе готов за реализацията на тази програма, поради което изборът се спря на столицата Ереван. За да реализира програмата, през 1990 год. в Армения пристигна ръководителят на образователния отдел на AGBU Ваче Хазарян, който следеше и други програми на AGBU, насочени към възстановяването на Армения, особено образователните.

Резултат с изображение за ամերիկյան համալսարանНа 21 септември 1991 год. Министерският съвет на Република Армения прие решение, в републиката да бъде създаден Американски университет (АУА) по предложение на университета в Калифорния, САЩ – съвместно с AGBU и Министерството на образованието и науката на Армения. Предвидено бе АУА да сътрудничи с университета в Калифорния, който да осигури преподавателите. АУА имаше за цел да предостави такова ниво на образование, което да съответства на американските стандарти. Това откриваше възможност за студентите по-късно да продължат обучението си в различни университети в САЩ.

Откриването на Американския университет в Армения се състоя на 23-ти септември 1991 год. Отначало преподавателите бяха от чужбина, но по-късно бяха подготвени местни кадри. Финансирането на университета пое AGBU в лицето на председателя ѝ Луиз-Симон Манукян, която лично следеше развитието на програмата и като член на университетското настоятелство активно сътрудничеше с университета. Благодарение на това сътрудничество, през 1991 год. девет студенти получиха стипендия за да продължат обучението си в университета на Калифорния. Те там трябваше да учат мениджмънт, инженерство, компютърна грамотност и след края на обучението си да се върнат и да преподават в АУА. През първата година стойността на програмата бе 600 хиляда долара, а през втората – 1 милион долара. АУА подготвяше специалисти в сферата на инженерството, мениджмънта, сеизмологията и компютърното програмиране. Университетът сътрудничеше с други държавни университети в Армения, осъществяваха се съвместни проекти. АУА започна дейността си с подкрепата на Асоциацията на Американския университет в Армения и AGBU. По късно, през 1999 год. с помощта на американското правителство, на ул. „Алек Манукян” в Ереван бе построена нова сграда – бизнес-центърът на университета.

За да координира по-добре дейността си в Армения, AGBU откри свое представителство в Ереван, което да се занимава на място с осъществяването на няколко проекта. С помощта на ереванското представителство 12 студенти бяха изпратени в университети на Калифорния, Берклий и Лос Анжелис, за да защитават докторат и впоследствие да бъдат назначени като научни специалисти в АУА. Предвиждаше се финансовите помощи от AGBU за изпращане на студенти в САЩ да продължават и през следващите години.

Резултат с изображение за Õ¡Õ¬Õ¥Õ¯ մանուկյանЗа осъществяването на други перспективни проекти и последователни работи особено се изтъкваше ролята на Луиз-Симон Манукян – председател на AGBU и дъщеря на известния национален филантроп Алек Манукян. Между другото, през 1953 год. Алек Манукян бе избран за доживотен председател на Благотворителния съюз и като такъв изигра огромна роля в развитието и подсилването на Съюза, подкрепял е процъфтяването на диаспората и Отечеството. Арменският народ е оценил по достойнство безценния принос на Алек Манукян към Отечеството. Той е получил много високи ордени, на него са кръстени много улици в Армения. През октомври 1994 год., по време на проведения за първи път в Армения конгрес на AGBU, като оценка за дейността си Алек Манукян получи арменско гражданство, звание Национален Герой на Армения и орден на Отечеството.

Резултат с изображение за լուիզ Õ½Õ«Õ´Õ¸Õ¶През 1989 год. дъщерята на Алек Манукян – Луиз-Симон Манукян – замени баща си на поста председател на AGBU. Дейността им залужава висока оценка. Само през периода 1993-1994 г. Алек Манукян и семейството му, Луиз-Симон Манукян и Ричард Манукян дариха 1 милион долара за програмата „Зима”. Известни са особено големите дарения на семейство Манукян по повод 1700-годишнината от приемането на християнството в Армения. За построяването на катедралния храм „Св. Крикор Лусаворич” в Ереван Луиз Симон и Ричард Манукян дариха допълнителни 2 милиона долара, което бе второто огромно дарение за храма. Преди това, верни на обещанието си към родителите си Алек и Мари Манукян, те вече бяха дарили 3 милиона долара.

Резултат с изображение за հայորդյաց Õ¿Õ¸Ö‚Õ¶В районите Малатия, Арабкир и Норк на Ереван AGBU основава и спонсорира „Домове за арменчета”, където за над 3 500 деца се организираха школи по изкуство, музика, спорт и др. Със сътрудничеството на Араратската Патриархална Епархия в Армения и Благотворителния съюз през 1992 год. бившите Пионерски палати в три района на Ереван бяха преименувани „Дом на арменчета”, където учениците  получават дълбоки знания за традиционно и модерно изкуство, занаятчийство и спорт.

Освен в Армения, AGBU развива огромна работа и в диаспората, където основната му цел е да запази арменските училища като основни огнища за запазването на арменската идентичност. Съюзът открива и спонсорира редица всекидневни, съботни и неделни училища, организират се посещения на арменски студенти в Отечеството.

В сферата на образованието, освен основаването на Американския университет в Армения, AGBU сътрудничи с редица университети от чужбина, от които много студенти посещаваха Армения през годините, за да присъстват на лекции и да се запознаят със страната. От тази гледна точка имаше блестящи отношения особено с университета на Мичиган, откъдето всяка година AGBU изпращаше в Армения 20 студенти от различни региони на САЩ на шестседмични летни курсове. Подобни програми се осъществяваха и с арменски гимназии от Северна и Южна Америка през ваканционния период. Тези посещения и лекции повдигаха националното самосъзнание на арменските студенти от диаспората. А проблемът с липсата на преподаватели в арменските училища в диаспората се решаваше чрез изпращане на учители от Отечеството, спонсорирани от Благотворителния съюз. Те ставаха връзката между младите арменци от диаспората и Отечеството.

Около 25-26 клона по света имаше AGBU.  Те съживяваха най-различни образователни и културни проекти, през 1990 г. бяха построени училища, които обхванаха 6 хиляди ученици. Периодично в Армения и в САЩ арменски младежи се обучаваха в интензивни курсове по арменски език. За участието си в развитието на Отечеството арменски студенти от най-различни университети на САЩ през летните месеци благодарение на Съюза провеждаха своята практика в авторитетни институции в Ню Йорк и Лос Анжелис. През това време за тях бяха организирани лекции по арменска история и култура. За осъществяването на тези програми Благотворителният съюз изразходваше огромни финансови средства, които се събираха благодарение на дарителите.

Но през 1990 г. AGBU насочи вниманието си основно към нуждите на Отечеството. Диаспората ясно разбираше, че тези помощи са нужни много повече на Отечеството, понеже страната, която бе изпаднала в тежко положение, трябваше да разрешава сериозни проблеми и без тази подкрепа нямаше да успее. Това съзнание бе нов стимул за арменците в диаспората, за да увеличават даренията си за Благотворителния съюз, ясно съзнавайки, че те са много важни за Армения. Интересно е това, че AGBU в Армения не се занимаваше само с благотворителна  дейност, а с осъществяването на перспективни проекти, които разрешаваха редица важни проблеми – отваряне на   нови работни места, учебни заведения, медицински центрове.

Резултат с изображение за Õ¡Õ²Õ¥Õ¿Õ« Õ£Õ¸Õ¿Õ«AGBU допринасяше и за възстановяването на бедствената зона. Забележителен принос бе финансирането за построяване на хладилното помещение в Гюмри с капацитет 10 тона, от което толкова много се нуждаеше бедственият район. Хладилното помещение щеше да се съхрани хранителните продукти, които пристигаха в града като хуманитарна помощ.

За да се предприемат конкретни действия, през 1990 год. Луиз-Симон Манукян за пореден път посети мястото в Гюмри, където по проекта щеше да бъде построено хладилното помещение. Там тя постигна конкретни договорености с местните власти. За осъществяването на този проект AGBU инвестира 5 милиона долара. По – късно стана ясно, че това помещение можеше да обслужва не само нуждите на града, но и на цялата бедстваща зона.

Резултат с изображение за Õ°Õ¢Õ¨Õ´ սառնարան գյումրիПо нареждане на Министерския съвет на Армения, с дата 7-ми декември 1990 год. започна строителството, което трябваше да завърши през първото полугодие на 1992 год. Идеята за хладилното помещение се роди още през 1989 год., когато Луиз-Симон Манукян посети Армения и донесе повече от 10 милиона долара от дарители на AGBU, за да бъде построена тази полезна за Отечеството придобивка. Бе решено от сумата да се дадат пет милиона долара за хладилно помещение, четири милиона – за основаването на Център за пластична хирургия, а останалата сума от 1.8 милиона долара за създаването на Американския университет.

Резултат с изображение за Õ°Õ¢Õ¨Õ´ ÕºÕ¬Õ¡Õ½Õ¿Õ«Õ¯Един от проектите на AGBU в Армения бе свързан със земетресението и войната, а именно създаването на Възстановителния център за пластична хирургия, от който се нуждаеше страната. През 1991 год. близо 10 хиляди души се нуждаеха от хирургическа намеса. За да се отвори този център в Ереван, Съюзът закупи модерна апаратура от чужбина, на стойност два милиона долара. За общия проект бяха предвидена четири милиона долара. Предвиждаше се до есента на 1991 год. центърът да бъде открит в болницата „Еребуни” в Ереван. Предстоеше закупените апарати да бъдат преместени в Армения, а няколко лекари от болницата да преминат специализация в университета Йейл в САЩ. Всички разходи бяха финансирани от AGBU. По – късно, с помощта на Съюза много икономисти, лекари, преводачи и други специалисти заминаха за САЩ и преминаха специализация в авторитетни университети на страната.

AGBU насочваше дейността си към сфери с много неотложни за разрешаване проблеми. За да получат спешно лечение, много хора бяха изпратени в чужбина. В периода от м. май 1989 год. до м. април 1990 год. 62 пострадали от земетресението  бяха изпратени в САЩ за спешни пластични операции. Много лекари и мед. сестри, които преминаха специализация в университета на Йейл, по – късно (през 1993 год.) станаха кадри на новооткрития Възстановителен център за пластична хирургия в болницата „Маргарян” в Ереван. Всичко това стана реалност с помощта на AGBU. До края на 1994 год. в центъра бяха излекувани над 1000 човека и бяха направени пластични операции на около 450 души. През 1994 год. към болницата „Еребуни” в столицата на Армения бе открито отделение към Центъра.

Резултат с изображение за լուիզ Õ½Õ«Õ´Õ¸Õ¶ արարատյան Õ©Õ¥Õ´AGBU в Армения осъществява и дарителска дейност. Съюзът дарява на Араратската епархия специален редакторски компютър, с който да се подготвя и издава църковна литература и безплатно да се разпространи сред миряните. От централата на AGBU приготвят по 1000 броя и изпращат в Армения 8 вида карти на Историческа Армения. Държавният университет на Ереван получава дарение лингафонен кабинет на стойност 126 хиляда долара. AGBU организира и поема пътните разходи на група журналисти от вестниците „Лос Анжелис Таймс”, „Чикаго Трибюн” и други до Армения, както и създава условия за телевизионния канал CNN да подготви и излъчи репортаж от Армения, който да представи ситуацията в страната.

През м. май, 1992 год. Централния Борд на AGBU в град Седъл Брук, щата Ню Джърси в САЩ, провежда събрание, на което се решава да бъде открит офис на AGBU в Ереван, за да се координират и по-добре да се организират различни проекти на Съюза в Отечеството. Луиз-Симон Манукян се обръща към премиера на Армения Гагик Арутюнян за регистрирането на новото  представителство на AGBU в Ереван. Открива се и банкова сметка. След обсъждане на молбата на AGBU, правителството на Армения  регистрира на 30-ти юли 1992 год. офиса на AGBU в Армения.

Резултат с изображение за պերճ սեդրակյանЗа да проследи дейността на Съюза, председателят ѝ Луиз-Симон Манукян пътува често до Отечеството, където се среща с представители на властта, съгласува различните проекти на Съюза, дори посещава строителните площадки, за да се убеди лично как вървят нещата. През м. април 1992 год. за пореден път тя пристига Армения, но този път с главния секретар на AGBU, юристът Бердж Сетрагян. Те заедно посещават всички места, където Съюзът осъществява проекти, включително и Центъра за пластична хирургия, Американския университет в Армения и Хладилното помещение в Гюмри.

Резултат с изображение за Õ¾Õ¡Õ¦Õ£Õ¥Õ¶ÕµÕ¡Õ¶ դպրանոցОт 23 до 26 октомври 1992 год. в Атина се провежда 77-то Общо Събрание на AGBU. В доклада си, Луиз-Симон Манукян се спира по-специално за дейността на Съюза в Армения. Представя вече започналите проекти: Хладилното помещение в Гюмри, Американския университет в Армения, Центъра за пластична хирургия в болницата „Маргарян”, спонсорството на Филхармоничния оркестър на Армения. В края на доклада си тя отбелязва, че AGBU е поел спонсорството за възстановяването на две исторически сгради, намиращи се на полуострова на езеро Севан, където под ръководството на Араратската Патриархална епархия ще се изградят помещения за студентите на Севанската Духовна семинария.

Резултат с изображение за գյումրու երաժշտականПрез следващите години основното внимание на AGBU продължава да бъде насочено към бедствената зона, по специално към Гюмри, където Съюза активно участва в откриването на Културен център. През октомври 1992 год. Луиз-Симон Манукян, заедно с няколко члена на Централния Борд и високопоставени длъжностни лица посещават Гюмри, за да честват годишнина от откриването на Културния център. Те участват и в официалното наименуването на улицата, която минава покрай Академията на Изкуствата в Гюмри на името на Алек Манукян. За набиране на средства за Академията, диригентът на Държавния филхармоничния оркестър Лорис Джъкнаворян организира шествие из цялата република, за да събере средства. Но след края на шествието събраните пари не са достатъчни за целта. Голяма финансова помощ за Академията получават от AGBU – чрез Алек Манукян и Луиз-Симон Манукян, които поемат липсващата част от средствата. Академията се открива през август 1996 год.

През 1992 г. AGBU бе основен спонсор на Държавния филхармоничен оркестър на Армения, който се ръководеше от Лорис Джъкнаворян. Заплатите на 140 души, отоплението на залата и за цялата сграда на Операта се поемаше от AGBU.

AGBU започваше един нов етап от историята си в Армения. За това свидетелства фактът, че в периода 1906-1994 г. за първи път в Отечеството бе свикано Общо събрание на Съюза на 15-ти октомври 1994 год. Председателят ѝ Луиз-Симон Манукян изнесе доклад относно дългогодишния труд на организацията и отбеляза, че само през отчетния период (1992-1993) Съюзът е обслужил над 800 хиляди арменци, живеещи в Армения и в диаспората: „През 1989-1993 год. AGBU  предостави 17 милиона долара за осъществяването на най-различни проекти в Армения”, отбеляза в доклада си тя и подчерта, че тази сума е събрана от дарения на 40 хиляди души.

Резултат с изображение за բարեգործական ճաշարանНа Общото събрание бе представена основната дейност на Съюза в Армения: Американския университет (320 студента), Центъра за пластична и възстановителна хирургия, Филхармоничния оркестър на Армения, включително симфоничния оркестър (общо 220 души), певческия хор и танцовия ансамбъл на Гюмри. Бе отбелязано, че само през 1993 год. в Армения и Арцах са раздадени 1500 тона хранителни продукти на болници и сиропиталища, а 65 000 семейства получават топла храна в социалната столова на Съюза в Ереван, Ечмиадзин, Севан и Храздан. Продължава финансирането на Духовната семинария в Севан, основан през 1991 год. съвместно с Араратската Патриархална епархия, както и на „Домовете за арменчета” в квартал Норк, Арабкир и Малатия.

Свързано Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸ÐµВ доклада бяха отбелязани даренията, направени на Първопрестолния Св. Ечмиадзин, Национална Академия на Науките на Армения, Ереванския държавен университет, Ереванския техническо-архитектурен университет и социалното министерство на Арцах. Само в периода 1992-1993 год. AGBU е изразходвал 8,5 милиона долара за проекти в Армения (3,8 милиона през 1992 год. и 4,7 милиона през 1993 год.).

След събранието участниците в 78-то Общо събрание на AGBU в Ереван посещават Св. Ечмиадзин, бедствената зона, запознават се с проектите, които се осъществяват в Гюмри: Хладилното помещение, Академията на изкуството и пр. В Св. Ечмиадзин делегатите посещават музея на манастира, където се запознават със съкровищата на Първопрестолния, след което се отправят към социалната столова в град Ечмиадзин, където със средствата на AGBU всеки ден се хранят над 200 души.

По този начин 300 делегати, дошли от всички краища на света, повечето от които за първи път посещават Отечеството, се запознават с извършените дейности и са мотивирани да започнат нови проекти в полза на Отечеството.

На 79-то Общо събрание, което се провежда на 16-ти ноември 1996 год. в Пасадена, в центъра „Алек Манукян“  зам. председателят и касиер на Съюза Назар Назарян представя финансовия отчет за периода 1994-1995 год. В отчета се отбелязва, че средствата на Съюза от 152 милиона долара през 1993 год. са достигнали увеличение на 168 милиона за 1995 год. За изминалите две години ОАБС е изразходил 40 милиона долара, от които 23 милиона за образователни проекти, 9,5 милиона за културни проекти, 6 милиона за проектите в Армения, 1 милион – за благотворителните проекти и 800 хиляди за различни национални духовни институции. В събранието участват 109 души от 12 страни.

Резултат с изображение за agbu colajЛуиз-Симон Манукян, говорейки за проектите в Армения, отбелязва, че АУА е разширил дейността си, въвеждайки нови предмети като политология, здравеопазване и право. Повече от 300 кадри на университета са започнали работа в правителството на Армения, в чуждестранни посолства, в големи фирми и организации. Говорейки за Филхармоничния оркестър, който е финансиран от AGBU, тя отбелязва, че са изнесени концерти в Армения, Европа и САЩ. „Домовете за арменчета”, които също получават финансиране от Съюза, се посещават от над 8 000 деца. Над 1000 пенсионери всеки ден получават топла храна в столовата на AGBU.

Освен подкрепата към училищата в диаспората, AGBU започва да подпомага и училищата в Армения. За тази цел, през 1997 год. предоставя 240 хиляди долара на общината на Ереван, за да бъдат закупени и монтирани уреди за отопление на 72 училища в столицата.

Свързано изображение

През 1999 год. AGBU става основен спонсор на Общоарменските игри в Армения и на Конференцията „Отечество-Диаспора”. В тази конференция участват всички членове на Централния Борд на AGBU. Цялата делегация е приета от Председателя на НС на Армения Карен Демирчян и премиер-министъра на Армения Вазген Саргъсян.

Верен на своите принципи, AGBU продължава координираната си дейност в Отечеството. Приоритетни са проектите, които имат национално значение. Съюзът основно води програмна политика, насочена предимно към сферите на икономиката или културата на страната, в която може да бъде най-полезен. Днес всички могат да почувстват резултатите от извършените дейности на AGBU в Армения, Отечество на всички арменци по света.

Превод от арменски: Нерсес Кетикян

Редактирано: в-к “ПАРЕКОРДЗАГАНИ ЦАЙН”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *