В съвременния турски език има над 1500 арменски думи

Spread the love

22.03.2018 г. ГАНТЕХ АРАРАТЯН –Процесът на формиране на турския език се характеризира с историческите особености на тюркските номадски племена след тяхната миграция към Мала Азия и обмяната на опит с местните жители.
Туркологът Сона Минасян от Ереван, на база изследователски данни, заяви, че модерният писмен и говорим турски език до голяма степен се променя под влияние на езиците на народите, с които турците живеят на една и съща територия.
Според нея, освен арабски и персийски заемки в речника на съвременния турски език се включват много местни арменски и гръцки думи.
“Турският език винаги се стреми да избегне арменски заемки и апелира че те са арабски или персийски. В момента, обаче, в турския език има повече от 1500 думи от арменски произход, за повечето от които няма турски аналог. По принцип, това са думите, свързани с земеделието и земеделските инструменти, с животновъдството, тъкането на килими, както и много други думи (например имена на растения), които са били в употреба в уседналите и чужди на тюркските номадски племена народи “, заяви Сона Минасян.
Турколожката също така отбеляза, че за заемките от арменски език в Турция има множество публикации и изследвания, чийто автори са както арменски, така и чуждестранни авторитетни експерти.
Заемките са както стари, така и активно използващи се в съвременния арменски език думи: «առաստաղ» (арасдах – таван), ավանակ (аванаг – магаре), Աշտարակ (Ащарак – кула, високо място), «գազար» ( Гезер – морков), «մուրճ» (мурдж – чук) и др .
Припомняме, че Агоп Мартарян е смятан за основател на съвременния турски език.

Редактирано от редакцията на вестник „Парекордзагани Цайн“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *