ВЪПРОСИ КЪМ СВЕЩЕНИКА: Как биха се спасили онези, които все още не са чували за Христос?

Spread the love

МАТЕРИАЛИТЕ ОТ РУБРИКАТА “ВЪПРОСИ КЪМ СВЕЩЕНИКА” ДОСТИГА ДО ВАС БЛАГОДАРЕНИЕ НА

ВЪПРОС: Все още има хора по света, които не са чували за Христос, най-вече тези племена, които не са се сблъсквали с цивилизацията. До други хора е стигнало с над 1500 години закъснение,например Американските индианци. Как биха се спасили те?

ОТЕЦ БАРДУХИМЕОС: Преди да се възнесе към Небето, Христос поръча на своите ученици: „И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал.” (Матей 28:19). Учениците обиколиха по целия свят, проповядваха Евангелието, а след смъртта им техните ученици – духовниците продължиха да разпространяват Благата Вест за Възкресението Христово и до днес продължават да проповядват.

Но днес по света все още има народи, които не са чули за християнството, или са 11164604_1012473492110078_2441819478561072103_nчули, но не са го приели. Постепенно всички ще чуят за християнството и на тях ще бъде предадена Благата Вест за Възкресението.

Друг е въпросът, когато на хората се проповядва, но те не приемат. Тези, които не са приели християнството и са починали, осъждането им ще бъде според техните закони, както споменава Божието Слово (Римляни 2-ра глава).

Редактирано: Варта Берберян-Гарабедян

Предишни въпроси:

Какво е значението на думата „Мюрон” (Миро)?

Какви са последствията от Св. Причастие в живота на човека?

Защо Причастието се нарича още „Безкръвна жертва”?

Можем ли да се молим навсякъде, или само в Църквата?

По време на Литургия миряните, които са в църквата могат ли да пеят заедно с църковния хор?

1514257_562002217221772_1050096834_n - КопиеСкъпи читатели. Имате възможността да изпращате своите въпроси, свързани с Библията, както и с богословието, учението, традициите и обичаите на Арменската Апостолическа Света Църква на електронната поща на отец Бартухимеос и да получите отговорите. Въпросите и отговорите ще бъдат публикувани на нашите страници, в рубриката ВЪПРОСИ КЪМ СВЕЩЕНИКА. В публикациите няма да бъдат посочени имената на авторите на въпросите. Тези, които са изпратили въпроси, лично ще получат отговорите.

Електронният адрес на отец Бартухимеос: ter.barduximeos@abv.bg или qahana@abv.bg

Директен линк към всички публикации на рубриката: ВЪПРОСИ КЪМ СВЕЩЕНИКА

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *