България потвърди подкрепата си за сближаването на Армения с ЕС

Spread the love

25.04.2019, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – Двустранното сътрудничество между България и12804811_1751914975030778_4117533550872380528_n Армения в политическата и икономическата сфера, енергийната сигурност, транспорта, културния и образователния обмен, както и сътрудничеството по линия на политиката за развитие бяха обсъдени по време на политически консултации между министерствата на външните работи на България и  Армения на 23 април в Ереван, пише в сайта на МВнР на Република България.

Делегациите на двете страни бяха водени от българския заместник-министър на външните работи Юрий Щерк и арменския му колега Авет Адонц.

Страните подчертаха традиционно приятелските отношения, основаващи се на дългогодишните исторически и културни връзки между двата народа. Отбелязано бе, че между България и Армения няма открити въпроси.

Събеседниците споделиха мнението, че в областта на търговско-икономическото сътрудничество има все още неизползван потенциал, който не съответства на много доброто общо ниво на двустранните отношения. Изразена бе надежда, че проведената наскоро в Ереван  Осма сесия на Междуправителствената комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество и съпътстващият бизнес форум са създали предпоставки за ускоряване на динамиката на търговско-икономическите връзки.  Арменската страна оцени високо  помощта, оказвана от България по линия на двустранното сътрудничество за развитие в приоритетни за Армения области, като насърчаване на правата на човека, създаването на функциониращи демократични институции и социалната интеграция на децата с увреждания.

Заместник-министър Щерк потвърди българската позиция в подкрепа на процеса на сближение и разширяване на отношенията между Европейския съюз и Армения, както и за предприеманите от правителството на премиера Пашинян демократични реформи. Заявена бе готовност българската страна да окаже съдействие на Армения за изпълнението на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство с ЕС в ключови области. Заместник-министър Адонц изрази благодарност, че България бе между  първите страни-членки на ЕС, ратифицирали Споразумението.

По време разговорите бяха обсъдени и средата за сигурност в региона на Южен Кавказ и Черноморския регион, 10-та годишнина на инициативата Източно партньорство и сътрудничеството по линия на ООН и други международни организации.

В рамките на визитата си заместник-министър Щерк посети малкия групов дом за деца от семеен тип, открит в град Ванадзор, с финансовата подкрепа на България, където бе посрещнат от заместник-министъра на труда и социалните въпроси на Армения Жана Андреасян, от ръководителя на Офиса на УНИЦЕФ в Армения Таня Радочай и социални работници от дома. В неформален обмен на мнения арменските събеседници изразиха благодарност към българското правителство за предоставената възможност да се възползват от българския опит и добри практики при осъществяването на  реформата в областта на детските грижи в Армения.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *