БОЛЕСТТА НА АЗЕРБАЙДЖАН/ ВИДЕО

Spread the love

12 февруари 2018 г.  ГАНТЕХ АРАРАТЯНОт лятото на 1918 г. в Азербайджан започва англо-турска интервенция, в резултат на която на власт идват мусаватистите, които за първи път използват названието „Азербайджан“ за обозначение на новообразуваната република. Създаването на самостоятелни държави в бившите задкавказки владения на Руската империя и опитите на Великобритания и Турция да запълнят образувалия се геополитически вакуум довеждат до масови междуетнически сблъсъци между азери и арменци, които водят до многочислени жертви и от двете страни.

През 1920 г., след края на гражданската война в Северен Кавказ ръководството на Съветска Русия изпраща части на Червената армия в Закавказието, за да установи съветска власт в този район. Така на 28 април 1920 г. е провъзгласена Азербайджанска ССР.

През 1923 г. по времето на национално-териториалното обособяване в Задкавказието, осъществено в рамките на сталинската „национална политика“, в състава на Азербайджан са включени териториите на Нагорни Карабах (Нагорно-Карабахска автономна област, НКАО), населена предимно от арменци, и Нахичеванската автономна република.

През 1988 г., по времето на демократичните промени в СССР, съпроводени от отслабване на държавната власт и партийното ръководство, в Нагорни Карабах се засилват сепаратистките настроения сред арменското мнозинство, което води до остър междуетнически конфликт, прераснал в Карабахската война(1992 – 1994). 

На фона на армено-азербайджанското противопоставяне през 1991 г. Върховният съвет на Азербайджанската ССР провъзгласява независимостта на републиката.

Неуспехите на карабахския фронт и некомпетентността на правителството, сформировано от Националния фронт на азербайджан, предизвикват криза във властта, в резултат на която на 4 юни 1993 г. в Гянджа избухва метеж. На власт идва Гейдар Алиев. След смъртта му през 2003 г. на поста президент на Азербайджан идва синът му Илхам Алиев.

АРЦАХ

Първоначалното население на Арцах се състои от коренното население и племенни номади, които се смесват с арменците и регионът е интегриран към Кралство Армения през IV век пр.н.е.

През 387 г. Римската империя и Сасанидската империя сключват мирен договор и си поделят Армения. Тогава Арцах и Утик са интегрирани към Агбани, по онова време част от Сасанидската империя. През 451 г. Арцах се превръща в център на съпротивата срещу Персия.

Когато Армения е създадена светът, не е чувал за АЗЕРБАЙДЖАН…?!

За какви територии претендира фанатикът АЛИЕВ?

Редактирано от редакцията на вестник „Парекордзагани Цайн“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *