БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ: Той ще те води!

Spread the love

Той ще те води!

Господ ще те води всякога, ще насища душата ти в бездъждие и ще дава сила на костите ти; и ти ще бъдеш като добре напоявана градина, и като извор, чиито води не пресекват. (ИСАЯ 58:11)

В Исая 58, пророкът обяснява как Бог желае да бъдеш откровен с Него. Той12804811_1751914975030778_4117533550872380528_n копнее изцяло да Му предадеш сърцето си и да намериш начин да помагаш на хората, изпълнени с болка. Когато пожелаеш да вършиш всичко за Бога, ще имаш по-дълбока връзка с Него. Сърцата, които напълно Му се отдават, чуват водителския Му глас Снимка на Nerses Ketikian.много по-ясно. Когато предадеш всяка част от живота си на Бог, Той ти дава Своите благодат и милост.

Уморен ли си днес? Прекарай няколко тихи мига с Бога и Го покани да освежи душата ти. Помоли Го да те изпълни със сила и да ти покаже накъде да тръгнеш.

Молитва

Господи, имам нужда от Теб. Покажи ми къде искаш да отида днес и ми дай сила да постигна всичко за Теб. В Името на Исус, амин.

Източник: bible.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *