БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ: Приближи се до Бога!

Spread the love

Приближи се до Бога!

„Приближавайте се до Бога, и ще се приближава и Той до вас. Измивайте ръцете си, вие грешни, и очиствайте сърцата си, вие колебливи.” (ЯКОВ 4:8)

Ако ходиш в Неговия път, Той никога няма да те отхвърли. Всеки, който истински 12804811_1751914975030778_4117533550872380528_nсе покайва и търси очистване, ще бъде приет от Него. Тук Бог отново те призовава да избереш Него, да живееш живот на святост, да Му се посветиш с цялото си сърце и да Го търсиш лично.

Как ще потърсиш Бога тази Снимка на Nerses Ketikian.седмица? Отделяй време всеки ден, няколко минути, за да седнеш спокойно и да се помолиш за очистване и водителство. Има ли нещо, което те изкушава да стоиш далеч от Него? Може би имаш грях, който не искаш да оставиш? Постави си за цел да застанеш чист пред Бога и отхвърли миналото.

Молитва

Господи, искам да съм близо до Теб. Научи ме да Те търся ежедневно и с цялото си сърце. В Името на Исус, амин.

Източник: bible.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *