БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ: Бъди силен и смел!

Spread the love

Бъди силен и смел!

„Ето, заповядвам ти; бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш; защото Господ, твоят Бог, е с тебе, където и да идеш.” (ИСУС НАВИЕВ 1:9)

Исус Навин получил призив от Бога. Мойсей бил мъртъв и сега той трябвало да 12804811_1751914975030778_4117533550872380528_nзаведе народа в Обещаната земя. Плодовете й били изобилни, но той трябвало първо да отхвърли страха и да последва Божията воля. Да гледа не на гигантите, които живеели там, а на добротата на своя велик Бог.

Призовава ли те Бог да Снимка на Nerses Ketikian.вършиш велики неща? Може би се чудиш дали имаш това, което е необходимо. Отвърни вниманието си от мисли като “ами ако” и помоли Бог да те изпълни със смелостта и силата Си. Ако те е призовал да се движиш напред, Той ще ти предостави всичко, което е необходимо, за да изпълниш задачата си.

Молитва

Всемогъщи Боже, дай ми смелост, за да пристъпя напред и да изпълня Твоята воля. Не искам да се страхувам и да пропусна необикновеното дело, което искаш да постигнеш в мен и чрез мен. Искам да опитам сладкия плод, който Си обещал и не искам да се страхувам. Амин.

Източник: bible.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *