БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ: Бог те вижда.

Spread the love

Бог те вижда

“Защото Господ познава пътя на праведните;
а пътят на нечестивите ще бъде погибел.” (ПСАЛМИ 1:6)
Нашият добър Бог знае пътя пред теб – нищо не убягва от погледа Му. Той е предвидил всяка стъпка от твоя живот. Закриля децата Си и снабдява всяка тяхна нужда.

12804811_1751914975030778_4117533550872380528_nКогато избереш да следваш Исус всеки ден, ще намериш спокойствие. Бог знае всичко. Той вижда всичко. Днес можеш да си сигурен, че нашият верен Бог вижда всяка твоя стъпка и ще ти покаже най-добрия път за теб. Винаги, когато те обземе тревога, спри и чуй Снимка на Nerses Ketikian.нежния глас на Бога – “Знам пътя, мое мило дете”.

Молитва

Боже, вярвам, че пазиш моя живот. Помогни ми да Те следвам и напълно да Ти Се доверявам. Амин.

Източник: bible.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *