БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ: Бог е с теб до края.

Spread the love

Бог е с теб до края

„Като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Амин.” (МАТЕЙ 28:20)

Господ Исус изпратил учениците Си да отидат по света и да занесат Благата вест.12804811_1751914975030778_4117533550872380528_n Той ги уверил, че ще бъде с тях, ще им дава сили и ще снабдява нуждите им. Те можели да се впуснат уверено в това ново начинание, защото Светият Дух щял да бъде с тях и щял да им дава сили. За теб важи същото поръчение: да занесеш вестта за Снимка на Nerses Ketikian.спасението на погиващия свят. А Господ ще бъде с теб през цялото време. Не бива да се страхуваш от мнението на другите. Целта ти не е да им покажеш как да следват Бога, трябва просто да споделиш Благата вест.

Молитва

Исусе, благодаря Ти, че победи греха и смъртта, за да имам аз живот. Помогни ми да споделям смело Благата вест всеки ден. Амин.

Източник: bible.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *