БЛУДНИТЕ ДЕЦА – стихотворение от Варта Берберян – Гарабедян

Spread the love

БЛУДНИТЕ ДЕЦА

 

Разпъваме те всеки ден, Исусе,

предаваме те дръзко и без срам,

а Ти ни гледаш тъжен и покрусен

на кръста прикован, отхвърлен, сам.

 

Избягахме от Тебе – маловерни,

объркани, уплашени до смърт.

И кой сега от бездните ни черни

ще ни измъкне, ще посочи път?

 

Но Твоята любов е безгранична

и ще приемеш блудните деца,

разкаяни отново щом дотичат

с отворени докрай за Теб сърца.

 

30.04.2019     

Варта Берберян – Гарабедян

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *