БИЗНЕС: През октомври 2019 година в Ереван ще се състои Бизнес-форум на ATN „Армения-Диаспора”

Spread the love

28.08.2019, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – Общорменската търговска камара, известна още като Арменска търговска мрежа (Armenian Trade Network – Global Armenian Chamber of Commerce), ще организира на 10 октомври 2019 г. в Ереван Бизнес форум, посветен на бизнес връзките между Армения и Диаспора.

Както съобщава ИА Арменпрес, конференцията ще се проведе благодарение на призива на ATN арменските бизнесмени от Диаспората по-активно да инвестират в отечеството си.

ATN е единствената общоарменска бизнес организация, която включва 17 бизнес- съюза в 13 държави. Целта на организацията е да възстанови вековните арменски търговски мрежи, да насърчи появата на нови бизнес връзки и да създаде нова платформа между Диаспората и търговските палати на Армения и бизнес съюзите за обмен на знания и опит, както насърчаване на икономическото развитие на Армения и Арцах. Насоките на стабилното икономическо сътрудничество между Армения и Диаспората и стимулирането на световните-бизнес отношения са основните теми на предстоящата конференция, която предоставя свободни дискусии между говорители и регистрирани гости по важни въпроси, свързани с развитието на икономическите отношения Армения-Диаспора. Събитието се организира в сътрудничество с правителството на Република Армения, както и с търговските палати и бизнес-съветите на диаспората и Армения. В конференцията ще участват делегати на организации, членуващи в ATN, поканени и регистрирани предприемачи и наблюдатели от различни страни. Срещите ще се провеждат от представители на ATN, както и от държавния и частния сектор. Диалогът, в съответствие с дневния ред, трябва на първо място да засегне опита за бизнес – сътрудничеството на Армения-Диаспора, проблемите на стимулирането на общи инвестиции и проблемите с повишаването на рейтинга на инвестиционното поле на Армения.

След това дискусията, за включване на диаспората в програмата за икономическо развитие, особено в светлината на възможностите на Нова Армения, трябва да включва системни и законодателни реформи, свързани с Диаспората, започнали с революцията, както и опитите за установяване на връзки с бизнес средата на Диаспората, механизмите за регулиране на недоволството на инвеститорите и други въпроси.

Крайната цел на форума ще бъде подобряване на икономическата конкурентоспособност чрез включване на Диаспората и ще се съсредоточи също върху настоящата инвестиционна политика и приоритетните области, както и върху средствата за разработване на ефективна програма за бизнес-отношенията на Армения-диаспора чрез непрекъснат диалог между бизнес съюзите на Армения и диаспората и частни секторни организации, инструменти за дългосрочно сътрудничество, включително мисията и колективната роля на ATN като платформа за диалог и сътрудничество.

В края на конференцията ще се проведе традиционната церемония по връчване на бизнес-награди на ATN в следните категории: награда за бизнес-постижение, награда за световни постижения, награда за най-добър инвеститор в Армения, награда за най-добър бизнесмен на годината.

Превод от арменски: Нерсес Кетикян

Редактирано: в-к “ПАРЕКОРДЗАГАНИ ЦАЙН”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *