БИБЛИЯТА ДНЕС: 30.07.2018, ПОНЕДЕЛНИК

Spread the love

КНИГА ПРИТЧИ СОЛОМОНОВИ 14:1-6

1. Мъдра жена урежда къщата си, а глупавата я съсипва с ръцете си.
2. Който ходи по прав път, бои се от Господа; но комуто пътищата са криви, той нехае за Него.
3. В устата на глупеца е бичът на гордостта, а устата на мъдрите ги запазват.
4. Дето няма волове, яслите са празни; а от силата на воловете има голяма печалба.
5. Верен свидетел не лъже, а лъжлив свидетел ще наговори много лъжи.
6. Разпътник търси мъдрост, и не намира; а за разумен знанието е леко.

КНИГА НА ПРОРОК ИСАИЯ 60:8-9

8. Кои са тия, които летят като облаци, и като гълъби – към гълъбарниците си?
9. Тъй, Мене Ме чакат островите и преди тях – тарсиските кораби, за да пренесат синовете ти отдалеч и с тях – среброто им и златото им, в името на Господа, твоя Бог, и на Светия Израилев, защото Той те прослави.

КНИГА НА ПРОРОК ЗАХАРИЯ 8:4-5

4. Тъй казва Господ Саваот: пак старци и бабички ще седят по улиците в Йерусалим, всеки с тояга в ръка поради дълбока старост.
5. И улиците на тоя град ще се напълнят с момчета и момичета, които ще играят по улиците му.

ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО ЕВРЕИТЕ 2:14-18

14. А понеже децата са участници в плът и кръв, то и Той еднакво взе участие в същите, та чрез смъртта да порази оногова, у когото е властта на смъртта, сиреч дявола,
15. и да избави ония, които от страх пред смъртта през цял живот бяха подложени на робство.
16. Защото, наистина, не от Ангели приема естество, а от потомството Авраамово приема;
17. затова длъжен бе да прилича по всичко на братята, та да бъде милостив и верен първосвещеник във всичко, що се отнася до Бога, за очистване греховете на народа.
18. Защото в това, що Сам претърпя, като биде изкушен, може и на изкушаваните да помогне.

ОТ ЛУКА СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ 9:44-48

44. вложете в ушите си тия думи: Син Човеческий ще бъде предаден в ръце човешки.
45. Но те не разбираха тая дума; защото тя беше прикрита за тях, за да я не схванат, а бояха се да Го попитат за тая дума.
46. И дойде им мисъл: кой от тях ще да е по-голям.
47. А Иисус, като видя мисълта на сърцето им, взе едно дете и го изправи до Себе Си,
48. и рече им: който приеме това дете в Мое име. Мене приема; а който Мене приеме, приема Тогова, Който Ме е пратил; защото, който е най-малък между всички вас, той ще бъде голям.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *