БИБЛИЯТА ДНЕС: 13.08.2018, ПОНЕДЕЛНИК, ЗАДУШНИЦА

Spread the love

КНИГА ПРИТЧИ СОЛОМОНОВИ 11.30-12.4

30. Плодът на праведника е дърво на живот, и мъдрият души привлича.
31. Ако на праведника се въздава на земята, толкова повече на нечестивеца и на грешника.

ГЛАВА 12

1. Който обича поука, той обича знание; а който мрази изобличение, глупав е.
2. Добрият намира благоволение от Господа, а коварния човек Той ще осъди.
3. Човек не ще се укрепи с беззакония; а коренът на праведните е неподвижен.
4. Добродетелна жена е венец за мъжа си, а позорната е като гнилеж в костите му.

КНИГА НА ПРОРОК ЗАХАРИЯ 2.10-13

10. Ликувай и весели се, дъще Сионова! Защото ето. Аз ще дойда и ще се поселя посред тебе, казва Господ.
11. И ще прибягнат към Господа много народи в оня ден и ще станат Негов народ; и Той ще се посели посред тебе, и ще узнаеш, че Господ Саваот ме е пратил при тебе.
12. Тогава Господ ще вземе във владение Иуда, Своя дял на светата земя, и пак ще избере Йерусалим.
13. Да мълчи всяка плът пред лицето на Господа! Защото Той става от светото Си живелище.

ВТОРО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО КОРИНТЯНИ 6.16-7.1

16. Каква прилика между Божия храм и идолите? Защото вие сте храм на живия Бог, както е казал Бог: “ще се поселя в тях и ще ходя между тях; ще им бъда Бог, а те ще бъдат Мой народ”.
17. “Затова излезте из средата им и се отделете, казва Господ, и до нечисто се не допирайте, и Аз ще ви приема”;
18. “и ще ви бъда Отец, а вие ще бъдете Мои синове и дъщери”, казва Господ Вседържител.

ГЛАВА 7.

1. И тъй, възлюбени, имайки такива обещания, нека се очистим от всяка сквернота на плътта и на духа, като вършим свети дела със страх Божий.

ОТ ЛУКА СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ 1.39-56

39. И като стана Мариам през тия дни, отиде набързо в планинската страна, в град Иудин,
40. и влезе в дома Захариев и поздрави Елисавета.
41. Когато Елисавета чу поздрава Мариин, проигра младенецът в утробата й; и Елисавета се изпълни с Духа Светаго,
42. извика с висок глас и рече: благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба!
43. И откъде ми е това – да дойде при мене майката на моя Господ?
44. Защото, щом гласът на твоя поздрав достигна до ушите ми, проигра младенецът радостно в утробата ми.
45. И блажена е, която е повярвала, понеже ще се сбъдне казаното й от Господа.
46. И рече Мариам: душата ми величае Господа,
47. и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой,
48. задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове;
49. задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му;
50. и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят;
51. Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си;
52. свали силни от престоли и въздигна смирени;
53. гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;
54. взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, –
55. както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.
56. И остана Мариам с нея около три месеца, и се върна у дома си.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *