БИБЛИЯТА ДНЕС: 01.08.2018, СРЯДА

Spread the love

ПЪРВО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО ТИМОТЕЯ 5:17-6:5

ГЛАВА 5:17. Презвитерите, които добре изпълняват предстоятелската си служба, да се удостояват с двойна почет, най-вече пък ония, които се трудят в слово и поучение.
18. Защото Писанието казва: “не вър-звай устата на вол, който вършее”, и: “работникът заслужава своята заплата”.
19. Обвинение против презвитер не приемай, освен при двама или трима свидетели.
20. Ония, които съгрешават, изобличавай пред всички, та и другите да имат страх.
21. Заклевам те пред Бога, пред Господа Иисуса Христа и пред избраните Ангели, да спазваш това без предубеждение и да не вършиш нищо по пристрастие.
22. Ръце на никого не възлагай прибързано, нито ставай съучастник на чужди грехове. Пази себе си чист.
23. Не пий вече само вода, но употребявай и малко вино, поради стомаха си и честите си боледувания.
24. Греховете на едни човеци са явни и. ги предварят в съд, а на някои отсетне се явяват.
25. Също и добрите дела са явни; а които не са такива, не могат се утаи.

ГЛАВА 6:1 Ония, които са под робско иго, да считат господарите си достойни за всякаква почест, за да се не хули името Божие и учението.
2. Ония пък, които имат господари повярвали, да се не отнасят към тях небрежно, задето са братя, а с по-голямо усърдие да им слугуват, понеже тия, които получават техните услуги, са верни и възлюбени. Тъй поучавай и увещавай.
3. Който поучава инак и не върви по здравите думи на Господа нашего Иисуса Христа и по учението за благочестие,
4. той е помрачен от гордост, нищо не знае и е болен за празни разисквания и словопрения, от които произлизат завист, разпри, хули, лукави подозрения,
5. зловредни препирни между човеци, които имат развратен ум, лишени са от истината и мислят, че благочестието служи за печалба. Бягай от такива.

ОТ ИОАНА СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ 3:22-36

22. След това дойде Иисус с учениците Си в земята Иудейска, и там живееше с тях и кръщаваше.
23. А Йоан тъй също кръщаваше в Енон, близо до Салим, защото там имаше много води; и отиваха там и се кръщаваха;
24. защото Йоан още не беше хвърлен в тъмница.
25. Тогава между Йоановите ученици и някои иудеи възникна препирня за очищението.
26. И дойдоха при Йоана и му рекоха: рави. Оня, Който беше с тебе отвъд Йордан и за Когото ти свидетелствува, ето. Той кръщава, и всички отиват при Него.
27. Йоан отговори и рече: не може човек да приеме нищо, ако му не бъде дадено от небето.
28. Вие сами сте ми свидетели, че рекох: не съм аз Христос, но съм пратен пред Него.
29. Който има невеста, младоженец е; а приятелят на младоженеца, който стои и го слуша, радва се твърде много на гласа на младоженеца. Тая ми радост, прочее, се изпълни.
30. Той трябва да расте, пък аз да се смалявам.
31. Който иде отгоре, той е над всички; а който е от земята, земен е и като земен говори; Който иде от небето. Той е над всички.
32. И каквото е Той видял и чул, за него и свидетелствува; и никой не приема свидетелството Му.
33. Който е приел Неговото свидетелство, потвърдил е, че Бог е истинен.
34. Защото Тоя, Когото Бог е пратил, говори Божии слова, понеже Бог не с мярка Му дава Духа.
35. Отец люби Сина, и всичко е дал в ръката Му.
36. Който вярва в Сина, има живот вечен; който пък не вярва в Сина, не ще види живот, и гневът Божий пребъдва върху него.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *