БИБЛЕЙСКИ ПРОЧИТ ПО ВРЕМЕ НА ВЕЛИКИТЕ ПОСТИ – Ден 9-ти

Spread the love

Библейски прочит по време на Великите Пости – Ден 9-ти

12804811_1751914975030778_4117533550872380528_nКНИГА ПРИТЧИ СОЛОМОНОВИ  2.1-3.10

2.1. Синко, ако приемеш думите ми и спазиш в себе си заповедите ми,
2. тъй че направиш ухото си внимателно към мъдростта, и приклониш сърцето си към Снимка на Nerses Ketikian.размишление;
3. ако призоваваш знанието и викаш към разума;
4. ако го търсиш като сребро и го издирваш като съкровище, –
5. ще разумееш страха Господен и ще намериш познание за Бога.
6. Защото Господ дава мъдрост; от устата Му иде знание и разум;
7. Той запазва за праведните спасение; Той е щит за ходещите непорочно;
8. Той варди пътищата на правдата и брани пътеката на Своите светии.
9. Тогава ще разумееш правда и правосъдие, правота и всяка добра пътека.
10. Кога мъдрост влезе в сърцето ти, и знанието бъде приятно на душата ти,
11. тогава разсъдливостта ще те брани, разумът ще те варди,
12. за да те спаси от зъл път, от човек, който говори лъжа,
13. от ония, които напущат правите пътеки, за да ходят по тъмни пътища;
14. от ония, които се радват, вършейки зло, които се възхищават от зла развала,
15. чиито пътища са криви, и които блуждаят по свои пътеки;
16. за да те спаси от жената на другиго, от чуждата, която подслажда думите си,
17. която е оставила другаря на младостта си и е забравила завета на своя Бог.
18. Домът й води към смърт, и пътеките й – към мъртъвци;
19. никой от влезлите при нея не се връща и не встъпя в пътя на живота.
20. Затова ходи по пътя на добрите и придържай се о пътеките на праведните;
21. защото праведните ще живеят на земята, и непорочните ще пребъдват на нея;
22. а беззаконните ще бъдат изтребени от земята и вероломните – изкоренени от нея.

3.1. Синко, поуката ми не забравяй, и сърцето ти да пази моите заповеди;
2. защото те ще ти придадат дълги дни, години на живот и мир.
3. Милост и истина да те не оставят: обвържи с тях шията си, напиши ги върху скрижалите на сърцето си, –
4. и ще намериш милост и благоволение в очите на Бога и на човеците.
5. Надявай се на Господа от все сърце и не се осланяй на твоя разум.
6. Във всичките си пътища познавай Него, и Той ще оправи твоите пътеки.
7. Не се смятай за мъдрец; бой се от Господа и бягай от злото:
8. това ще бъде здраве за твоето тяло и храна за твоите кости.
9. Давай почит Господу от имота си и от наченките на всичките си печалби, –
10. и твоите житници ще се напълнят до излишък, твоите ликове ще преливат от мъст.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *