БИБЛЕЙСКИ ПРОЧИТ ПО ВРЕМЕ НА ВЕЛИКИТЕ ПОСТИ – Ден 31-ви

Spread the love

Библейски прочит по време на Великите Пости – Ден 31-ви

12804811_1751914975030778_4117533550872380528_nКнига на пророк Иоиля 3.9-22

9. Прогласете за това между народите, пригответе се за война, дигнете юнаците; нека излязат, нека се подигнат всички ратоборци.
10. Прековете ралата си на мечове и сърповете си – на копия; слабият Снимка на Nerses Ketikian.нека казва: силен съм.
11. Бързайте и се стичайте, всички околни народи, .и се съберете; натам, Господи, води юнаците Си.
12. Нека станат народите и слязат в долината на Иосафата; защото там Аз ще седна, за да съдя народите отвред.
13. Турете на работа сърпове, защото жътвата е узряла; идете, спуснете се, защото линът е пълен, и чебрите се препълват, понеже злобата им е голяма.
14. Тълпи,тълпи в съдната долина!защото близо е денят Господен в съдната долина!
15. Слънце и месечина ще потъмнеят, и звездите ще изгубят блясъка си.
16. И ще загърми Господ от Сион и ще издаде гласа Си от Йерусалим; ще потреперят небе и земя; но Господ ще бъде защита на Своя народ и отбрана за синовете Израилеви.
17. Тогава ще познаете, че Аз съм Господ, Бог ваш, Който обитава на Сион, на светата Моя планина; и ще стане Йерусалим светиня, и няма вече другоплеменници да преминават през него.
18. И ето, в оня ден от планините вино ще капе, и от ридовете мляко ще потече, и всички долища иудейски ще се напълнят с вода, а от дома Господен ще излезе извор и ще напоява долина Ситим.
19. Египет ще стане пустиня, и Едом ще стане пуста степ, задето те притесняваха синовете Иудини и проливаха невинна кръв в земята им.
20. А Иуда ще живее вечно, и Йерусалим – от рода в род.
21. Аз ще измия кръвта им, която не съм измил още, и Господ ще обитава на Сион.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *