БИБЛЕЙСКИ ПРОЧИТ ПО ВРЕМЕ НА ВЕЛИКИТЕ ПОСТИ – Ден 29-та

Spread the love

Библейски прочит по време на Великите Пости – Ден 29-та

12804811_1751914975030778_4117533550872380528_nПослание на св. ап. Павла до Евреите 1.1-14

1. Бог, след като в старо време много пъти и по много начини говори на отците чрез пророците,
2. в последните тия дни говори ни чрез Сина, Когото постави за Снимка на Nerses Ketikian.наследник на всичко, чрез Когото сътвори и вековете
3. и Който, бидейки сияние на славата и образ на Неговата ипостас и държейки всичко с мощното Си слово, след като чрез Себе Си очисти греховете ни, седна отдясно на престола на величието във висините
4. й стана толкова по-горен от Ангелите, колкото по-славно от тях име е наследил.
5. Защото кому от Ангелите някога Бог е казал: “Син Мой си Ти, Аз днес Те родих”. И пак: “Аз ще Му бъда Отец, а Той ще Ми бъде Син”?
6. Също, кога въвежда Първородния във вселената, казва: “да Му се поклонят всички Ангели Божии”.
7. За Ангелите е казано: “Ти правиш Ангелите Си ветрове, и служителите Си огнен пламък”;
8. а за Сина: “Твоят престол. Боже, е вечен; жезълът на правотата е жезъл на Твоето царство.
9. Ти обикна правдата и намрази беззаконието; затова. Боже, Твоят Бог Те помаза с елей на радост повече от Твоите съучастници”.
10. И пак: “в начало Ти, Господи, си основал земята, и небесата са дело на Твоите ръце;
11. те ще загинат. Ти пребъдваш; всички ще овехтеят като дреха;
12. ще ги свиеш като наметало, и те ще се изменят: но Ти си все Същият, и Твоите години няма да се свършат”.
13. А кому от Ангелите някога Бог е казал: “седи от дясната Ми страна, докле туря Твоите врагове подножие на нозете Ти”?
14. Нали те всички са духове служебни, провождани да служат на ония, които ще наследят спасение?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *