БИБЛЕЙСКИ ПРОЧИТ ПО ВРЕМЕ НА ВЕЛИКИТЕ ПОСТИ – Ден 24-ти – Бог Ще Съди Народите

Spread the love

Библейски прочит по време на Великите Пости – Ден 24-ти – Бог Ще Съди Народите

12804811_1751914975030778_4117533550872380528_nКнига на пророк Иоиля 3.1-8

1. Защото ето, в ония дни и в онова същото време, когато върна пленството на Иуда и Йерусалим,
2. ще събера всички народи и ще ги доведа в Снимка на Nerses Ketikian.долината на Иосафата, и там ще произведа над тях съд за Моя народ и за Моето наследство – Израиля, когото те разпиляха между народите, и разделиха земята Ми.
3. И за Моя народ те хвърляха жребие и даваха момче за блудница, и продаваха момиче за вино и пиеха.
4. И какво сте Ми вие. Тире и Сидоне и всички окръзи филистимски? Искате ли да Ми отплатите? искате ли да Ми въздадете? Лесно и скоро Аз ще обърна отплатата ви върху вашите глави,
5. защото вие взехте среброто Ми и златото Ми, и най-добрите Ми скъпоценности внесохте в капищата си;
6. синовете на Иуда и синовете на Йерусалим продавахте на синовете елински, за да ги отстраните от пределите им.
7. Ето, Аз ще ги дигна от онова място, дето ги продадохте, и ще обърна вашата отплата върху главите ви.
8. И ще предам синовете ви и дъщерите ви в ръцете на синовете Иудини, и те ще ги продадат на савейци, народ далечен; тъй е казал Господ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *