БИБЛЕЙСКИ ПРОЧИТ ПО ВРЕМЕ НА ВЕЛИКИТЕ ПОСТИ – Ден 12-ти

Spread the love

Библейски прочит по време на Великите Пости – Ден 12-ти

12804811_1751914975030778_4117533550872380528_nКнига на пророк Исаия 40.9-17

9. Възлез на висока планина, благовестителю Сионе! възвиси силно гласа си, благовестителю Иерусалиме! възвиси, не бой се, кажи на градовете Снимка на Nerses Ketikian.Иудини: ето вашия Бог!
10. Ето, Господ Бог иде със сила, и мишцата Му – с власт. Ето, наградата Му е с Него, и отплатата Му е пред лицето Му.
11. Като пастир ще пасе Той своето стадо; агнетата ще взема Той на ръце и ще ги носи на гърдите Си, и ще води дойниците.
12. Кой е изчерпал водите с шепата си и с педя е измерил небесата, и е вместил в мяра праха земен и претеглил на теглилка планините и на къпони – хълмовете?
13. Кой е разумял Духа на Господа, и е бил Нему съветник и Го е учил?
14. С кого се Той съветва, и кой Го вразумява и Го поучава в пътя на правдата, и Го учи на знание и Му посочва пътя на мъдростта?
15. Ето, народите са като капка из ведро и се смятат като прашинка на къпони. Ето, островите Той подига като прашец.
16. И Ливан не стига за жертвен огън, и животните по него – за всесъжение.
17. Всички народи пред Него са като нищо, – за по-малко от нищо и от празнота ги счита Той.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *