БИБЛЕЙСКИ ПРОЧИТ ПО ВРЕМЕ НА ВЕЛИКИТЕ ПОСТИ – Ден 10-ти

Spread the love

Библейски прочит по време на Великите Пости – Ден 10-ти

12804811_1751914975030778_4117533550872380528_nКНИГА НА ПРОРОК ИОИЛЯ 2.1-11

1. Тръбете с тръба на Сион и бийте тревога на светата Ми планина; нека треперят всички жители земни, защото настъпва денят Господен, понеже е близо той –
Снимка на Nerses Ketikian.2. денят на тъма и мрак, ден облачен и мъглив: като утринна зора се шири по планини народ многоброен и силен, какъвто не е имало отвека и няма да бъде след това от рода в род.
3. Пред него огън поглъща, а зад него пламък пали; пред него земята е като градина Едемска, а зад него ще бъде опустошена степ, и за никого няма да има спасение от него.
4. Видът му е като вид на коне, и скачат те като конници;
5. скачат по планински върхове като че с тропот от колесници, като че с прасък от огнен пламък, който поглъща слама, – като силен народ, построен за бой.
6. Щом се появи, ще затреперят народи; на всички лицата ще побледнеят.
7. Като борци те тичат и като храбри воини се катерят по стени, и всеки върви по своя път и не се отбива от пътя си.
8. Не се тласкат един други, всеки върви по пътя си, и падат върху копия, но остават невредими.
9. Тичат по града, качват се по стени, възлизат на къщи, влизат в прозорци като крадци.
10. Пред тях ще се потресе земята, ще се разклати небето, слънце и месечина ще потъмнеят и звездите ще загубят светлината си.
11. И Господ ще издаде гласа Си пред Своето войнство, защото твърде многобройно е Неговото опълчение, и мощен е изпълнителят на словото Му; защото велик е денят Господен и твърде страшен, и кой ще го изтърпи?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *