Арменският град Севан спечели субсидия от ЕС за създаване на новаторска бизнес среда за стимулиране на икономическото развитие

Spread the love

12.03.2018 г. ГАНТЕХ АРАРАТЯН – Градът Севан, в Армения, получи безвъзмездна финансова помощ чрез инициативата “Кметове за икономически растеж” (M4EG), финансирана от ЕС, за реализиране на проект за подобряване на бизнес средата, за стимулиране на икономическото развитие и създаване на нови работни места в града.
Севан в рагион Гехаргуни се присъедини към инициативата M4EG на ЕС през 2017 г. Сега тя получи безвъзмездни средства чрез тази многогодишна инициатива и беше призната за първият и единствен печеливш град в Армения, в резултат на поканата.
Посланикът на ЕС – Пьотр Свиталски поздрави кмета за печелившия град: “Насърчаването на икономическото развитие в Армения е приоритет за Европейския съюз и е важен фактор за това развитие в регионите. Икономическото развитие на всяка страна е свързано със съответното развитие на регионите”.
Новият проект “EU4Sevan: Платформа за МСП за бизнес развитие и иновации” ще бъде реализиран от 2018-2020 г. (24 месеца) и има за цел да създаде условия за подобряване на бизнес средата в града, за стимулиране на икономическото развитие и създаване на нови работни места.
Проектът има за цел да превърне Севан във финансово независима, икономически устойчива и социално привлекателна общност.

Редактирано от редакцията на вестник “Парекордзагани Цайн”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *