АРМЕНИЯ ПРИЗОВАВА МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩНОСТ ДА ОСЪДИ ОСКЪРБЛЕНИЕТО, НАНЕСЕНО ОТ ПРЕЗИДЕНТА НА ТУРЦИЯ КЪМ ЖЕРТВИТЕ ОТ АРМЕНСКИЯ ГЕНОЦИД

Spread the love

29.04.2019, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – Армения призовава международната общност 12804811_1751914975030778_4117533550872380528_nда осъди оскърблението, което нанесе президентът на Турция Реджеп Ердоган към паметта и достойнството на жертвите от Арменския геноцид, и да предприеме по-решителни стъпки за повишаване на отговорността на държавите по направление за защита на народите от геноцид, в борбата с отричането на подобни престъпления, в това число и по предотвратяване на подстрекателство към тях. За това е написано в специално изявление на Министерството на външните работи на Република Армения по повод годишнината от Арменския геноцид.

„На 24 април във всички краища на света арменците заедно с приятелите на арменския народ и човечеството отбелязаха 104-годишнината от Геноцида над арменците. Много народи, общини и общности се присъединиха към мероприятията. Ние сме признателни към всички тях – лидерите на различни държави, парламенти, приятели, учени, журналисти и защитници на човешките права за това, че те бяха редом с арменския народ в Деня на възпоменанието на жертвите от Геноцида над арменците.

Въпреки това Турция продължава да се придържа към отвратителната политика на отричането, проявява оскърбително отношение към достойнството и паметта на жертвите от Арменския геноцид и неспособност да погледне в лицето историята, което още веднъж бе изразено в посланието на президента на Турция на 24 април т.г. Особено оскърбително и болно е квалифицирането на жертвите на Геноцида, наричайки ги „разбойнически банди и техни поддръжници”. Особено разтърсващо е оправданието на Геноцида над арменците, планиран и осъществен в Османската империя под предлог „пренаселване”, и оценяване на тези действия като „най-разумни действия”, същевременно това е свидетелство за намерението на изцяло или частично унищожаване на арменския народ в Османска Турция като национална, етническа и религиозна група, според определението на Конвенцията за предотвратяване и наказание на престъплението Геноцид.

Още повече, Турция последователно опитва да предаде религиозна окраска на своето отричане, което е още по отвратително. Нито една религия в света не може да оправдае престъпниците, извършили Геноцид, и техните поддръжници. Пример за това е историята на Арменския геноцид, в която има много случаи, когато представители на ислямски общности, включително и техни религиозни водачи са спасили жертви от геноцида, както и широкото международно признаване и осъждане на Геноцида над арменците.

Както през 1915 година, така и след повече от един век, ръководството на Турция продължава открито да предизвика мнението на международната общност и историческата действителност. Политиката за отричане и оправдаване на геноцида от страна на Турция не е нещо друго, освен действия срещу борбата на безнаказаността на по-тежките престъпления, срещу отчетността, примирието и предотвратяването на геноциди. Това възпрепятства усилията на международната общност да предотврати такива ситуации, които могат да доведат до престъплението геноцид.

Тези действия и политика са очевидни стъпки, които насърчават омразата и още по-тежки престъпления. Те показват неспособността на правителството на Турция да защитава народите от геноцид и провала на отговорността, и представляват заплаха за международния и регионалния мир, сигурност и стабилност.

Армения призовава международната общност остро да осъди оскърблението срещу паметта и достойнството на жертвите и оцелелите от Арменския геноцид  и да предприеме по-решителни мерки за повишаване на отговорността на държавите по направление на защита на народите от геноцид, в борбата с отричането на подобните престъпления, в това число и предотвратяването на подстрекателството към това. Почитането на паметта и достойнството на жертвите от Геноцида са важни инструменти за предотвратяването на други геноциди.”, се казва в изявлението на МВнР на Република Армения.

Нерсес Кетикян, Варта Берберян-Гарабедян

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *