АНАЛИЗ: Стратегическият съюз Армения-Гърция-Кипър не е насочен само срещу Турция

Spread the love

30.08.2019, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – Арменският Главен комисар по въпроси на диаспората Заре Синанян посети Кипър на работна среща с колегите си от Кипър и Гърция. Ръководителите на трите държави, които отговарят по въпросите на Диаспората обсъдиха координацията на дейностите на арменската, гръцката и кипърската диаспори.

Дискусиите се състояха в контекста на тристранната арменско-гръцко-кипърска инициатива, която беше обявена преди няколко месеца от арменския външен министър, по време на посещението му в Кипър. Зохраб Мнацаканян обяви също, че предстои тристранна среща на министрите в Ереван през януари 2020 г.

Тристранният формат се разглежда в контекста на противопоставянето на турската политика, и Анкара със сигурност усеща това. Тя се проявява в нервната и болезнена реакция на турските власти и изявленията ѝ, че няма да позволи превръщането на Истанбул в Константинопол. Това вижда Турция във формата Армения-Гърция-Кипър.

Да се разглежда тази инициатива в чисто антитурска посока, означава да се подцени потенциала на това тристранно обединение, което има силата да се превърне в политически проект с международно значение. И трите държави имат сериозен исторически, цивилизационен и политически ресурс, чрез който ясно могат да изразят своите интереси. Те имат също и роля на международната арена, където ще привлекат вниманието на силовите центрове в световната политика.

Освен това, международната политика в момента търси ефективни формати за нов световен ред и международни отношения, а дълбоките цивилизационните компоненти, върху които те трябва да се изграждат, са от особено значение. В този смисъл е забележително, че търсенето на форми на нов световен ред е особено болезнено за геополитическите цивилизационни центрове.

Прави впечатление, че триото Армения-Гърция-Кипър обсъжда въпроси на сътрудничеството не само между държавите си, но и в Диаспорите, тъй като процесите, протичащи в света, не се ограничават до държавните граници.

Ценностно-цивилизационната и историко-психологическа база е силата и ресурсът на тристранния формат, за разкриването на който е необходимо да се „отворят държавните граници” и да се комбинира пълният потенциал на страните, да изведат ценностния формат на високо глобално ниво.

Следователно, преди срещата на върха в Ереван, трябва да се формулират ясни идеи, така че в Ереван те да получат приложим вид и да бъдат стартирани за изпълнение.

Акоб Бадалян, анализатор

Превод от арменски: Нерсес Кетикян

Редактирано: в-к “ПАРЕКОРДЗАГАНИ ЦАЙН”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *