АДМИНИСТРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ОМБУДСМАН В АРМЕНИЯ ИЗУЧАВА ОПИТА НА АРМЕНСКИЯ ОМБУДСМАН В СФЕРАТА НА ЗАЩИТАТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА

Spread the love

23.07.2019, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – На 23 юли т.г., Омбудсманът на Република Армения Арман Татоян прие представителите на Омбудсмана на Република България, които пристигнаха в Армения на едноседмична визита за обмяна на опит, съобщават от Администрацията на арменския Омбудсман.

По време на срещата Арман Татоян представи функциите на омбудсмана, обхвата на неговите правомощия, както и програмите по информираност на обществеността. Той представи текущите дейности за защита на правата на човека в сферата на бизнеса, както и  новите принципи за прилагането на националните превантивни механизми.

Арман Татоян високо оцени тясното сътрудничество с Посолството на Република България в Армения, като подчерта ефективността на съвместните програми в областта за правата на човека. От тази гледна точка арменският омбудсман подчерта важността на съвместната работа между националните институции на двете страни в областта на защитата на човешките права и изрази готовност да подкрепи осъществяването на проектите в тази сфера.

В същия ден членовете на делегацията посетиха затвора на град Севан, както и Мемориалния паметник на Геноцида над арменците „Цицернакаберд”, където почетоха паметта на жертвите от Геноцида.

В рамките на програмата за обмяна на опит, реализирана с подкрепата на българското посолство в Армения, ще се проведе двудневен международен семинар с участието на държавни институции, гражданското общество и обществени защитници от Грузия.

Превод от арменски: Нерсес Кетикян

Редактирано: Варта Берберян-Гарабедян

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *